En Gipuzkoa, estas actividades estarán obligadas a facturar con TicketBAI

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top