Aquest any fa 35 anys que va néixer TAX ECONOMISTES I ADVOCATS a Figueres. Vàrem començar des de zero i avui TAX es una organització amb 520 persones i 32 milions d’euros de facturació, essent una empresa de referència en l’àmbit de l’assessorament d’empreses a nivell estatal. Això ha estat possible perquè durant aquests anys hem seguit sempre una mateixa línia. La cultura corporativa que teníem quan vam començar és la mateixa d’ara. En vull remarcar uns quants aspectes:

1. Som assessors, no emplenem formularis. No es tracta de fer un IVA, un Impost de Societats, una nòmina o un informe d’auditoria sense raonar. Es tracta de fer-ho ben fet, analitzar-ho des de la perspectiva del nostre client i fer les recomanacions al client. No és un simple formalisme. És assessorament a l’empresari.

2. Fer les coses fàcils. Orientant-nos a solucionar problemes el més ràpidament possible, no a crear-ne.

3. Per poder donar un assessorament de qualitat és imprescindible unes persones amb una bona formació de base i alhora una formació continuada per mantenir la qualitat i el compromís amb el client. Aquesta formació ha d’anar acompanyada d’honestedat, actitud positiva i vocació de servei.

4. A nivell de direcció vull destacar dos principis: primer, orientar sempre l’empresa al creixement i, segon, dotar de les eines necessàries a través de la innovació constant en procediments i tecnologia, per assolir uns nivells de qualitats òptims.

Vull agrair als nostres clients -alguns fa 35 anys que ho són- la confiança dipositada en nosaltres. També fer un agraïment a tot el nostre equip que amb la seva consciència de grup, esperit d’equip, la seva actitud positiva envers la feina, els clients i els companys, han fet possible arribar on hem arribat.

Com a fundador i president del Grup TAX ECONOMISTES I ADVOCATS em sento molt orgullós d’haver arribat aquí, però que no us quedi dubte que continuarem treballant en la mateixa línia amb la il·lusió del primer dia.

 

Joan Gironella

[email protected]

Fundador y Presidente del Grupo TAX

© Tax 2023 - Todos los derechos reservados

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}