Webinar. Què és el Compliance i com afecta a l’empresa i els seus administradors?

El Corporate Compliance és un conjunt de procediments i bones pràctiques adoptats per les organitzacions per tal d’identificar i classificar els riscos operatius i legals als qual  s’enfronten i establir mecanismes interns de prevenció, gestió, control i reacció davant d’aquests.

El Compliance, en molts casos, ha deixat de ser una opció voluntària per a moltes organitzacions i ha passat a ser un requisit a integrar dins de la seva estratègia i estructures internes amb la finalitat de complir els preceptes legals o bé poder-se protegir davant de situacions de risc que posarien en seriosos problemes l’estabilitat i continuïtat de l’activitat de l’organització.

En aquest webinar parlarem de la responsabilitat penal de la persona jurídica i de la responsabilitat que assumeixen els administradors per la manca d’un model de prevenció de delictes.

El ponent d’aquest webinar serà Miquel Fortuny, advocat especialista en Compliance.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top