Webinar. Els plans d’igualtat. En què m’afecten?

La teva empresa té l’obligació d’implantar un pla d’igualtat?
Quins aspectes ha d’incloure el pla d’igualtat?
Quin és el termini màxim per la presentació del pla d’igualtat?
Quina feina ha de fer l’empresa per implantar-lo?


Els plans d'igualtat són un conjunt ordenat de mesures que adopten empreses i organitzacions per tal d’assolir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre homes i dones i per eliminar la discriminació per raó de sexe. Els plans d'igualtat fixen els objectius que es volen assolir, les estratègies que s'han d'adoptar i les accions concretes per aconseguir-los, així com sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius proposats i són obligatoris per determinades empreses.

En aquest webinar t’expliquem en què consisteixen els plans d’igualtat, quina informació han d’incloure i quines empreses estan obligades a implantar-los (organitzacions amb més de 50 empleats).


Ponents:
Josep Mª Marsillo. Advocat laboralista de TAX Legal
Diana Martínez. Advocada de TAX Legal

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top