Webinar. Els canals de denúncia: què són i per què els he de tenir a la meva empresa?

Cada vegada són més les empreses que decideixen implementar un canal de denúncies a la seva organització, permetent així comunicar qualsevol possible irregularitat o comportament contrari a l’ètica, la legalitat i les normes que regeixen l’organització. 


Aquest intercanvi en format digital permetrà conèixer quines són les novetats que introdueix la directiva de protecció dels denunciants en relació amb els canals de denúncies.


El webinar es dividirà en 6 índexs importants: 

  • Definició i objectius.
  • Directiva (UE) 2019/1937, de 23 d’octubre, relativa a la protecció de les persones que informin sobre infraccions del Dret de la Unió (també coneguda com a Directiva Whistleblowing).
  • L’efectivitat del canal ètic: requisits de disseny i implementació.
  • Els beneficis d’ostentar un canal ètic efectiu.
  • Protocol d’investigació interna.
  • Mesures i sancions. La protecció de dades i el canal ètic.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top