Webinar. El reglament intern: una eina indispensable per a les empreses

Presentació

Tens coberts tots els aspectes laborals de la relació contractual amb els teus treballadors? 

Tens una política d’empresa respecte a l’ús de les eines informàtiques (correu electrònic, ordinador, mòbil)? 

Tens definides unes normes de conducta? 

El contracte dels teus treballadors té les clàusules mínimes? 

Tens empleats de categories superiors amb clàusules de permanència i de no competència? 


Hi ha empreses que tenen en plantilla un número de treballadors important, no donen prou importància a la regulació de determinades condicions i/o circumstàncies amb determinats treballadors o tota la plantilla. 

No és suficient amb subscriure contractes de feina amb clàusules bàsiques, sinó que – amb l’objectiu de minimitzar els conflictes amb els treballadors en un futur – és sempre recomanable afegir una sèrie de clàusules addicionals en funció de les particularitats de la contractació laboral que es realitzi o bé la confecció d’un Reglament Intern d’aplicació a tota la plantilla. 

En aquest webinar, parlarem de quines són les particularitats més habituals que ens podem trobar i com gestionar cada cas. Tractament de la informació i l’ús de les noves tecnologies de la comunicació i l’anàlisi de l’estructura de l’empresa, entre d’altres. Per això, des de TAX, t’explicarem aquells aspectes més importants que com a empresari has de tenir presents.  


Ponents

Amanda Riera, assessora laboral de TAX BARCELONA

Lluïsa Miquel, responsable del departament laboral de TAX OLOT

 

Data de la sessió online

Divendres 13 de maig, a les 10h

Webinar gratuït - Places limitades

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top