Webinar. El registre de jornada dels treballadors. Com fer-ho de manera àgil i segura?

Presentació

El registre de la jornada laboral per tots els treballadors és obligatori des de l’abril del 2018 amb l’objectiu d’acabar amb les hores extra no remunerades. 

L’Audiència Nacional ha establert recentment que no és vàlid que el treballador signi un full de paper per tal de fer el registre de la jornada. El registre ha d’incloure les obligacions recollides al Reial Decret-Llei 8/23019, que va afegir a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors (ET) un nou apartat 9 que disposa el següent: “l’empresa ha de garantir el registre diari de jornada, que ha d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària”. És a dir, l’Audiència Nacional ha indicat que no és vàlid aquell registre de jornada que fa una estimació de l’inici i del final de la jornada del treballador i que es documenta en paper. Així, l’empresa no pot apuntar l’hora d’entrada i sortida del treballador perquè només el signi. 

Recordem que la legislació indica que l’empresa ha de conservar les signatures d’entrada i de sortida durant 4 anys i han d’estar a disposició dels treballadors, dels seus representants i de la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social. 

En aquest webinar t’explicarem i mostrarem una solució per a registrar la jornada dels treballadors que compleix amb els requisits legals establerts. El Portal de l’Empleat de TAX és una eina online que permetrà als treballadors registrar la jornada a través d’ordinador, mòbil amb geolocalització o tablet amb codi PIN o reconeixement facial. 

 

Ponents

David Blanch. Product Manager del PORTAL DE L'EMPLEAT
Raquel Moreno. Directora de Marketing i desenvolupament de negoci TAX

 

Data de la sessió online

Divendres 27 de maig, a les 10h. 

Webinar gratuït - Places limitades

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top