WEBINAR. Com actuar davant una inspecció fiscal?

Presentació:  

Què cal fer quan l’inspector d’Hisenda es persona a l’empresa?

Quina documentació cal presentar?

Quins són els drets i deures de l’empresari?

Entre les àmplies i extenses facultats que ostenta la Inspecció dels tributs en l’exercici de les seves actuacions de comprovació i investigació, mereix especial atenció la relacionada amb l’objectiu d’investigar les obligacions tributàries així com comprovar la veracitat i exactitud de les declaracions presentades.

Des de TAX Economistes i Advocats t’explicarem quins són els drets i deures quan un inspector d’Hisenda es persona al domicili fiscal de la teva empresa, com has d’actuar i quina documentació cal facilitar i quina no. Parlarem també de les novetats que comporta el fet de poder realitzar inspeccions online i resoldrem tots els dubtes que se’t poden plantejar en aquesta situació.

Ponent: 

Rafael Herrando. Llicenciat en Economia i Inspector d'Hisenda

Data de la sessió online:

Dijous 13 de juny, a les 10:00h

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top