Vas comprar un cotxe entre el 2006 i el 2013? Pots recuperar part dels diners

El Tribunal Suprem es ratificava en la seva condemna a diverses marques de cotxes, que de manera voluntària i estudiada, van pactar preus entre diferents concessionaris amb la finalitat d’obtenir majors beneficis amb les vendes de cada vehicle. Aquestes pràctiques completament abusives, han afectat a milions de compradors durant diversos anys, concretament entre els anys 2006 i 2013.

Els afectats podran reclamar, segons el Tribunal Suprem, una indemnització per la despesa extra que va provocar aquesta xarxa fraudulenta d’establiments.

Es calcula que els compradors van invertir entre 2.000€ i 9.000€ de més sobre el preu de venda del cotxe, al voltant del 10% de l’import total, per l’intercanvi d’informació anticompetència teixit entre aquests establiments que es va dedicar a encarir el preu de venda dels vehicles.

La reclamació es pot tramitar de manera individual o bé contactant amb alguna de les associacions o plataformes que ja han posat en funcionament mecanismes col·lectius per exigir la devolució de la quantitat pagada de més i que tot el procediment sigui el menys costós possible.

Així, qualsevol persona física o jurídica, de manera individual o col·lectiva, pot reclamar aportant documentació. Els documents imprescindibles són la factura de compra o l’acreditació del pagament del lloguer o leasing d’un vehicle, els imports pagats per reparacions (si n’hi hagués), a més de la fitxa tècnica del vehicle i els contractes corresponents. Per ara, les indemnitzacions tornades són aproximadament del 10% del preu de compra del vehicle.

Per tal de saber si el nostre cotxe entra dins dels models afectats per l’actuació d’aquest “càrtel” de concessionaris, algunes organitzacions com l’Agrupació d’Afectats pel Càrtel de Cotxes (AACC) han desenvolupat eines de comprovació. Al seu web es pot omplir un formulari que automàticament ens dirà si el nostre vehicle és un dels afectats per aquesta situació.

 

Com reclamar la teva indemnització?
Si creus que la compra del teu cotxe nou en el període comprès entre el 2006 i el 2013 va poder ser objecte d’aquest sistema fraudulent, tens dret a reclamar. És convenient que segueixis aquests passos. Pots fer-ho de manera individual, en aquest cas podràs acudir a l’oficina de consum de la teva localitat, on t’informaran dels tràmits i documents necessaris.

D’altra banda, pots acudir a alguna associació que presenti una reclamació conjunta. En aquest cas:

  • Agrupació d’Afectats pel Càrtel de Cotxes: Unir-me a AACC-Agrupació d’Afectats pel Càrtel de Cotxes
  • Recopilació de documents: factura de compra en cas d’haver-lo adquirit i justificants del pagament de les quotes en cas de ser un règim de Leasing, així com la fitxa tècnica del vehicle.
  • Reparacions: en cas que el vehicle hagi hagut de ser reparat i que el propietari hagi afrontat el pagament d’aquestes reparacions, també pot tenir dret a una compensació.

Una vegada recopilada tota la documentació i aportada a l’agrupació, aquesta s’encarregarà d’iniciar el procés de reclamació judicial quan sigui el moment.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top