Treballador@s de la llar: novetats 2023

En relació amb les treballadores de la llar i les novetats que s’han produït aquest any 2023, ja vam fer un TAX Informa a l’abril del 2023, però creiem interessant fer-ne un resum.

 

En l’àmbit del treball a la llar hi ha diverses novetats que han entrat en vigor aquest 2023 fruit de l’aprovació del Reial Decret-llei per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar.

 

Si treballes en aquest àmbit o tens contractada una persona empleada de la llar, has de tenir en compte els següents punts.

 

Noves cotitzacions: desocupació, FOGASA i mecanisme d’equitat intergeneracional

Les cotitzacions a la Seguretat Social existeixen per a protegir els treballadors en determinades circumstàncies: malaltia, maternitat, paternitat, atur, jubilació...

Dons bé, des de fa poc es cotitza per tres conceptes nous:

  • La desocupació, o més concretament, la pèrdua de la feina en contra de la voluntat de l’empleat. Aquesta cotització existeix des de l’1 d’octubre del 2022; abans els treballadors de la llar no podien aspirar a cobrar l’atur. Una part la paga l’ocupador i l’altra, més petita, l’empleat.
  • La contribució al FOGASA, que és l’organisme que pagaria a l’empleat la indemnització per acomiadament si l’ocupador no ho pogués fer per ser insolvent. Aquesta cotització es va començar a recaptar a la vegada que l’anterior i va a càrrec exclusivament de l’ocupador.
  • La contribució al MEI o Mecanisme d’Equitat Intergeneracional, un concepte que gravarà totes les nòmines dels assalariats des de l’inici de l’any 2023 i té per objectiu millorar la sostenibilitat del sistema públic de pensions. La pagaran tant l’ocupador com l’empleat, tot i que el primer contribueix en major proporció.

 

Quines són les cotitzacions a aplicar?

Tal i com et vam informar en un anterior TAX Informa, el passat 31 de març del 2023 es van publicar les bases de cotització i que s’han d’aplicar retroactivament des de l’1 de gener.

 

Tram

Retribució mensual – Euros/mes

Base de cotització – Euros/mes

Fins a

291,00

 

 

270,00

Des de

291,01

Fins a

451,00

386,00

Des de

451,01

Fins a

613,00

532,00

Des de

613,01

Fins a

775,00

694,00

Des de

775,01

Fins a

939,00

858,00

Des de

939,01

Fins a

1.098,00

1.018,00

Des de

1.098,01

Fins a

1.260,00

1.260,00

Des de

1.260,01

 

 

Retribució mensual

 

Les persones que tinguin contractada o contractin sota qualsevol modalitat contractual a una persona treballadora al servei de la llar i la donin d’alta al Règim General de la Seguretat Social, tindran dret a una reducció del 20% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes corresponent al Sistema Especial per a Empleats de la Llar; i tindran dret a una bonificació del 80% en les aportacions empresarials a la cotització per desocupació i al Fons de Garantia Salarial en aquest Sistema Especial.

 

NOVETAT!

El passat 9 de maig, es va publicar al BOE que la bonificació del 45% o del 30% en l’aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes que s’estava aplicant des de l’1 d’abril del 2023, es deroga i s’aplicarà previsiblement a partir de l’1 d’abril del 2024 (pendent de desenvolupament reglamentari) Llei 11/2023 de transposició de diverses Directives de la UE.

 

Si tens una persona treballadora de la llar o planeges contractar-la i vols saber si el salari que estàs pensant és adequat i quant et costaran les cotitzacions, pots contactar amb nosaltres.

 

Bonificacions també si s’ha de substituir a l’empleat

Al 2023, a més, hi ha noves bonificacions que faran menys feixuc substituir a un empleat o empleada que no pugui treballar per determinades raons:

  • Si el teu empleat o empleada han de deixar de treballar passatgerament en cas de risc durant l’embaràs o durant la lactància natural, naixement i cures del menor, o cura corresponsable del lactant, i mentre estiguin cobrant les prestacions corresponents, tu pots fer un contracte de substitució i beneficiar-te d’una bonificació de fins a 366 euros al mes en les quotes, existint una altra bonificació d’igual quantia si el treballador substituït és un desocupat menor de 30 anys amb un contracte de durada determinada.
  • I si tens una empleada que suspèn el contracte de treball per ser víctima de violència de gènere o sexual i la substitueixes, no hauràs de pagar la cotització per contingències comunes mentre duri la suspensió.

 

La bonificació per a famílies nombroses desapareixerà, però amb un any de gràcia

Fins ara, els ocupadors que siguin titulars de família nombrosa i compleixin certs requisits han pogut gaudir d’una bonificació especial en les cotitzacions per un empleat de la llar que els ajudi a cuidar la família. Per ells, la bonificació per a les cotitzacions que cobreixen les contingències comunes, les més feixugues de totes, és del 45% en comptes del 20% general.

 

Doncs bé, estava previst que aquesta bonificació desaparegués l’1 d’abril del 2023, excepte per a qui ja la gaudís abans. En comptes d’això, s’havien d’implantar noves bonificacions del 30% i del 45%, que s’aplicarien atenent al nivell de renda i patrimoni.

 

Finalment, i atès que el nou règim de bonificacions encara no s’ha aprovat, la bonificació per a famílies nombroses es mantindrà un any més, fins l’1 d’abril del 2024.

 

L’ocupador ja no pot delegar els tràmits a la Seguretat Social

Fins al 2023, els ocupadors que tinguessin un empleat per hores que acudís a casa seva menys de 60 hores al mes, podien delegar en ell els tràmits d’alta a la Seguretat Social i el pagament de les cotitzacions.

 

Aquesta possibilitat ha desaparegut i abans d’acabar gener del 2023, els ocupadors que tinguessin aquest acord amb els seus empleats, estaven cridats a comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social en què consistia el tracte amb l’empleat (hores treballades, salari...), el compte bancari al qual s’havien de girar les cotitzacions i qui atendria les contingències professionals, si la Seguretat Social (que és el més habitual) o una mútua.

 

Dret a percebre prestació per desocupació

El Reial Decret 16/2022 recull canvis en les obligacions en matèria de cotització per a empleades de la llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per a cada persona ocupadora.

 

Des de l’1 de gener del 2023, i amb independència del nombre d’hores de treball al mes que realitzi la persona treballadora, l’afiliació, l’alta i la cotització corresponen sempre a la persona que realitza el contracte (titular de la llar familiar). La sol·licitud d’alta es realitza a les Administracions de la Tresoreria General de la Seguretat Social i s’haurà de formular amb antelació a l’inici de l’activitat laboral. La sol·licitud de baixa i variacions de dades es presentaran dins del termini dels 6 dies naturals següents al del cessament a la feina o d’aquell en què la variació es produeixi.

 

Vols conèixer la quota a pagar?

Aquí tens la calculadora que posa a disposició la Seguretat Social:

https://portal.seg-social.gob.es/wps/portal/importass/importass/tramites/calculadorahogar

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top