Tinc empleats de la llar. Haig de prendre mesures de prevenció de riscos laborals?

D'acord amb el Reial decret llei 16/2022, de 6 de setembre, per a la millora de les condicions de treball i de Seguretat Social de les persones treballadores al servei de la llar, es va estendre el dret a la prevenció de riscos laborals a aquest col·lectiu de treballadors.

Què estableix la normativa?

Actualment estem davant el desenvolupament reglamentari de la norma, que concretarà com s'haurà de materialitzar aquesta prevenció de riscos laborals dins de la llar familiar. Govern i sindicats apunten a la direcció on seran les pròpies famílies qui hauran d'autoavaluar els riscos laborals de les persones ocupades al servei de la seva llar.

La intenció és que siguin les pròpies famílies les que facilitin la documentació que la ITSS sol·licitarà per a comprovar que no s'està incomplint cap aspecte relacionat amb la prevenció de riscos laborals d'aquests treballadors.

D'altra banda, en el desenvolupament reglamentari d'aquesta norma, es planteja el reconeixement de determinades malalties com a malalties professionals.

Podrà la ITSS entrar en un domicili privat per a controlar la prevenció de riscos laborals?

Encara que constitueixi un centre de treball per als empleats de la llar, no deixa de ser la llar d'una família (article 13.1 de la Llei 23/2015, de 21 de juliol) pel que se li exigeixen unes garanties addicionals. Per tot això, la ITSS podrà entrar lliurement en qualsevol moment i sense previ avís en tot centre de treball, establiment o lloc subjecte a inspecció i a romandre en aquest. Si el centre sotmès a inspecció coincidís amb el domicili d'una persona física, hauran d'obtenir el seu exprés consentiment o, en defecte d'això, l'oportuna autorització judicial.

Tens empleats de la llar i necessites assessorament laboral, fiscal o legal?

A TAX Economistes i Advocats podem ajudar-te. Contacta'ns.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top