Termini d'ingrés en període voluntari de les quotes provincials i nacionals de l'Impost sobre Activitats Econòmiques

Es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2020 relatius a les quotes nacionals i provincials. El nou termini comprèn des del 16 de setembre fins al 22 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

del Departament de Recaptació de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2021 relatius a les quotes nacionals i provincials i s'estableix el lloc de pagament d'aquestes quotes.

(BOE, 10-juny-2021)

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top