Tercera convocatòria de subvencions per a despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales de música en viu (Catalunya)

S'obre la tercera convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència no competitiva, per a les despeses de funcionament d'empreses i entitats que gestionin sales amb programació estable de música en viu situades a Catalunya durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (resolució CLT/334/2022).

Quantia:
La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 2.500.000 euros, dels quals 2.200.000 es financen amb càrrec a la partida 470.0001; 150.000,00, amb càrrec a la partida 481.0001, i 150.000,00, amb càrrec a la partida 482.0001 del pressupost de l'Institut Català de les Empreses Culturals per a l'any 2022.

La dotació màxima podrà ampliar-se en funció de les sol·licituds rebudes i de la disponibilitat pressupostària.

El termini per a dur a terme les despeses subvencionables és de l'1 de juliol al 30 de setembre de 2021, ambdós inclosos, i de l'1 de desembre de 2021 al 31 de gener de 2022, tots dos inclosos.

 

Com puc realitzar la sol·licitud?

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió s'hauran d'efectuar i enviar per mitjans telemàtics a través del portal gencat.cat.


Terminis per a presentar la sol·licitud:

El termini per a presentar sol·licituds és del 24 de febrer al 10 de març de 2022, ambdós inclosos.
Les propostes provisionals de concessió i les resolucions d'ajudes es publiquen al Taulell electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat/es/informacio-publica.html), sense perjudici que puguin utilitzar-se addicionalment altres mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix a la notificació individual i té els mateixos efectes.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top