Tens una empresa i vols accedir als fons europeus?

Amb l’objectiu d’agilitzar la distribució dels fons europeus antipandèmia, el passat 1 de gener va entrar en vigor un reial decret amb modificacions en els procediments de contractació pública i subvencions. Està previst que el govern posi en funcionament una pàgina web on s’expliqui el funcionament exacte per l’accés als 27.000 milions de fons europeus (el primer tram del total de 140.000 milions que rebrà Espanya fins el 2026).

A continuació et detallem els principals canvis que es produiran:

 

Sol·licitar els fons
Es crearà una pàgina web única des d’on tramitar la sol·licitud dels fons, accedir a informació i resoldre dubtes. Tot i això, els ministeris, com a òrgans licitadors, també podran rebre projectes concrets a les seves pàgines web.

 

Projectes estratègics
El govern dona una gran importància als projectes estratègics per la recuperació i la transformació (PERTE) i pretén que es converteixin en figures permanents. Tots els interessats es podran registrar  i el consell de ministres decidirà si els projectes registrats es consideren un PERTE o no, tenint en compte els requisits europeus i si són innovadors, milloren la competitivitat i ajuden a crear llocs de feina.

Les societats mixtes, amb un pes superior de l’àmbit públic, es regiran per la llei de contractes i podran rebre concessions o subvencions de manera directa.

 

Tramitació d’urgència
Tots els projectes que rebin fons tindran el règim excepcional de tramitació d’urgència, tindran prioritat per rebre informes favorables (termini màxim de cinc dies naturals) i es reduiran al màxim els terminis per a signar contractes, convenis o rebre subvencions públiques.

Tot i això, serà obligatori presentar documents com memòries econòmiques, un detall i pressupost del procés d’execució del projecte i caldrà demostrar que les empreses estan al corrent de les obligacions i pagaments a la Seguretat Social i Hisenda per rebre els ajuts, excepte subvencions entre 3.000 i 10.000 euros. Quan el projecte s’hagi assignat, les empreses podran accedir al 50 % de la quantitat total que han de percebre.

 

Ampliació dels llindars
A partir d’ara, els processos simplificats afecten les subvencions de fins a 2 milions d’euros per a contractes d’obres i 139.000 per a subministrament (39.000 més que fins ara). Per als contractes vinculats al pla de recuperació del govern, el límit s’incrementa fins als 5.350.000 euros.

Els contractes de més envergadura hauran de justificar la seva urgència, i les subvencions que superin els 12 milions hauran d’obtenir la llum verda del consell de ministres.

És necessari que totes les modificacions permetin una gestió més eficient, clara i lleugera dels fons europeus. Cada tres mesos, el govern haurà d’informar al Congrés dels Diputats de l’evolució i la implementació del Pla de Recuperació.

 

Aspectes destacats:

  • Es produirà una agilització dels tràmits per la preocupació que causa la canalització eficient d’aquesta partida econòmica i per la necessitat d’una ràpida recuperació.
  • Els requisits generals, marcats per Europa són: transició ecològica, transformació digital, cohesió territorial i social i igualtat de gènere.
  • L’òrgan principal de control dels fons seran: el president del govern espanyol, els ministres i els secretaris d’estat. Es crearan cinc òrgans, entre ells la Direcció de Fons Europeus, que rendirà comptes a Europa.
  • Davant aquests canvis es preveu una reorganització de plantilles de l’administració, la creació d’equips específics i la contractació pública de professionals per la gestió dels fons.
  • Tot i que els diners encara no han arribat, el govern ha decidit que ja es puguin demanar i s’anticiparan a través del deute. Està previst eixugar el deute quan Brussel·les enviï els diners, de moment 27.000 milions que es canalitzaran a través dels pressupostos generals de l’Estat. 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top