Tens una empresa amb més de 50 empleats? Recorda que has de presentar el LISMI (Catalunya)

Et recordem que les empreses de 50 o més persones treballadores, durant el primer trimestre de cada any, han de comunicar a la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, la relació de persones amb discapacitat amb contracte vigent en el moment de la presentació de la Comunicació (incloses les persones cedides temporalment per una ETT).

A més d’informar de les persones discapacitades, cal adjuntar el càlcul del LISMI.

A qui va dirigit?

A les empreses públiques i privades, amb una plantilla total de 50 o més persones treballadores, la totalitat o part de la qual estigui adscrita a centres de treball a Catalunya

Com s’ha d’informar?

Online. Des del 2023 s’ha habilitat un canal per fer-ho: veure enllaç.

Al formulari s'ha d'informar també la mitjana de plantilla de l'empresa dels 12 mesos anteriors a la presentació de la Comunicació, calculada d'acord amb la disposició addicional primera del Reial decret 364/2005, de 8 d'abril (BOE de 20.4.05), per poder conèixer la seva quota de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat.

No s’ha de presentar aquesta comunicació quan l’empresa compti amb una resolució d’excepcionalitat del compliment de la quota de reserva, emesa per la Direcció General de Relacions Laborals, Treball Autònom, Seguretat i Salut Laboral, la qual es trobi vigent. Tampoc s’ha de presentar en el cas d’entitats del sector públic regides pel previst a l’article 59 de l’EBEP.

Terminis:

Aquest tràmit s'ha de comunicar dintre dels tres primers mesos de cada any; és a dir, entre gener i març.

Necessites assessorament laboral per a la teva empresa?

A TAX podem ajudar-te. Contacta'ns.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top