Tens un apartament turístic? Has de presentar el model 179

El passat 26 de maig de 2021 es va publicar al BOE una norma que reintroduïa l'obligació de presentar aquesta declaració periòdica. A mitjans de 2020, els tribunals van deixar sense efecte, per motius formals, l'obligació de presentar la "Declaració de la cessió d'ús d'habitatges amb finalitats turístics" (model 179).

Qui ha de presentar el model 179?

Els professionals que actuen com a intermediaris en el lloguer d'immobles amb finalitats turístiques, és a dir, aquells que posen en contacte a l'arrendador amb els arrendataris i perceben una comissió o retribució econòmica per la contractació efectiva entre totes dues parts (administradors de finques, APIs, plataformes col·laboratives d'Internet, etc.). Per tant presentar el model 179 no és responsabilitat ni del propietari de l'habitatge ni dels inquilins. Les encarregades de fer-ho són les plataformes que mitjancen la cessió entre amfitrió i hoste, com Airbnb, Booking.com o Vrbo.

Quins lloguers s'hauran d'informar en el model 179?

Aquells lloguers que compleixin els següents requisits:

  • Que suposin la cessió temporal de la totalitat o de part d'un habitatge que estigui situada dins del territori espanyol i que estigui moblada i equipada per a utilitzar-se de manera immediata.
  • I que no estiguin entre les excepcions que estableix la normativa. Per tant, no han de declarar-se, entre altres, aquells arrendaments temporals que es regeixen per una normativa específica (per exemple, els d'establiments hotelers, allotjaments rurals, albergs o càmpings), els habitatges gestionats per universitats per als seus alumnes i empleats, o l'ús d'habitatges per porters, guardes o altres assalariats.

Quan es presenta el model 179?

La presentació del model 179 es realitza trimestralment i de manera telemàtica, a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, sent la data límit de presentació l'últim dia del mes natural següent a la finalització del trimestre corresponent.

Què passa si s'incompleix l'obligació de presentar el model 179?

Aquelles empreses intermediàries que incompleixin la seva obligació de presentar el model 179 a Hisenda estaran incorrent en una infracció i el més probable és que siguin sancionades.

En cas de no presentar la declaració, aquesta sanció podria arribar als 600.000 €, mentre que si es lliura fora de termini, podria oscil·lar entre 300 i 20.000 €. D'altra banda, si les dades que es presentessin no fossin correctes, la quantia de la sanció seria de 200 €. Finalment, en cas d'ometre voluntàriament algunes dades, l'empresa haurà de pagar una multa de 20 € per cada dada del qual no hagi informat Hisenda.

Què passa si Hisenda detecta que un propietari no està tributant?

Encara que els propietaris dels lloguers vacacionals no hagin de fer res relacionat amb el model 179, la implantació del mateix també suposaria sancions per a aquells propietaris que no declarin els ingressos que estiguin obtenint de llogar les seves propietats de lloguer vacacional. Això és així perquè, amb l'aplicació del model 179, la vigilància serà major, i aquells pisos turístics considerats il·legals tindran més possibilitats d'incórrer en sancions, que poden arribar a ser elevades.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top