Tens contractes temporals a la teva empresa? Possiblement rebràs una carta d’Inspecció

Inspecció ha iniciat una campanya d’enviament de cartes massiu a empreses que hagin realitzat algun contracte temporal. 

 

Quin és l’objectiu d’aquesta campanya?
Després de detectar potencials irregularitats en l’ús d’aquest tipus de contractes, Inspecció ha posat en marxa aquesta campanya per a obtenir més informació sobre les contractacions temporals i les causes que van propiciar aquest tipus de contractes. 

En resum, aquesta campanya està pensada perquè siguin les mateixes empreses les que facilitin la informació i perquè transformin els contractes en indefinits. 

Però, quins són els objectius específics d’aquesta campanya?

  • La concatenació de contractes temporals per a atendre a necessitats que en realitat no tenen caràcter temporal. 
  • L’ús combinat o reiterat de contractacions temporals (obra o servei, eventual, interinitat, formació, pràctiques, relleu, etc)
  • Assolir un període d’alta de la persona treballadora superior a 18 mesos en els últims 4 anys i amb una vinculació superior al 65% des de la primera contractació. 
  • Si es tracta d’una activitat permanent a l’empresa, realitzada en les mateixes condicions, tot i que hi hagi interrupcions per emmascarar una contractació temporal fraudulenta. 

No n’hi ha prou amb complir els requisits formals i límits temporals dels contractes si s’utilitzen els contractes temporals per a cobrir llocs permanents. 

També estan rebent cartes les empreses on, després d’analitzar els últims mesos, Inspecció considera que si existeixen un número de llocs que es cobreixen cada any, que haurien de correspondre a contractes indefinits i no a temporals. 

 

Què has de fer si reps una carta?
A la carta se’t demanarà que justifiquis la causa per la qual has realitzat el contracte temporal, si no la pots acreditar s’exigirà la conversió a contracte fixe. Si no realitzessis aquesta conversió en el termini d’un mes després de la comunicació, la delegació corresponent farà les actuacions pertinents. 

Després de la reforma laboral, has de tenir en compte que: 

  • Per a la contractació temporal és imprescindible que la causa que justifica aquesta contractació consti expressament al contracte. 
  • S’ha reduït el número de mesos que es considera concatenació de contractes
  • Si contractes una persona a la mateixa empresa o grup d’empreses, amb 2 o més contractes, en un període de 18 mesos durant els últims 24, adquirirà la condició de treballador fixe

 

Enviament de cartes a contractes de formació en alternança
Per aquesta campanya s’utilitza un software que al detectar possibles anomalies deriva en cartes o visites d’Inspecció. Això fa que, al no tenir intervenció humana, es puguin cometre errors, per exemple, en els contractes de formació, a l’estar englobats en contractes temporals no indefinits. 

La carta indica que el lloc ha estat cobert més de 12 mesos per un contracte de formació i que, per tant, hauria de ser indefinit, però segons l’Estatut dels Treballadors, aquest pot durar fins a 24 mesos (36 mesos si el contracte és anterior a la reforma laboral). Per tant, no estaria fora de la llei. 


Tens dubtes sobres els contractes temporals de la teva empresa? Contacta amb nosaltres i t’assessorarem. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top