Tens contractats treballadors? Has de tenir contractada la prevenció de riscos laborals

Quan és obligatori tenir prevenció de riscos laborals?
Qualsevol empresa o empresari que compti amb un o més treballadors a càrrec seu, està obligat a vetllar per la seguretat dels seus treballadors i a la vegada, a complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Què passa si no tinc prevenció de riscos laborals?

Pots tenir una sanció. Les lleus, en el seu grau mínim, amb multes de 45 a 485 euros; en els seu grau mitjà, de 486 a 975 euros; i en el seu grau màxim, de 976 a 2.450 euros. Les greus amb multa, en el seu grau mínim de 2.451 a 9.830 euros, en el seu grau mitjà de 9.831 a 24.585 euros; i en el seu grau màxim de 24.586 a 49.180 euros.  Les molt greus amb multa, en el seu grau mínim  de 49.181 a 196.745, en el seu grau mitjà de 196.746 a 491.865 i en el seu grau màxim de 491.866 a 983.736
 

 

Què és un risc laboral? Exemples: 
Cops, ferides, fractures, atrapaments, electrocució, cremades, mort. Programa de tasques d’alt risc. Ús de botes i guants de seguretat, sistema de bloqueig per advertir el perill, permís de treball i certificat de competència laboral. 

 

Què passa si un treballador es nega a complir les disposicions de seguretat i salut a la feina?
Quan un treballador incompleixi les seves obligacions podrà ser sancionat per la direcció de l’empresa, en virtut de l’incompliment de contracte, d’acord amb el Conveni Col·lectiu aplicable o la normativa. 

 

Com puc saber la normativa actual en riscos laborals?
En aquest web hi tens tota la informació: https://www.insst.es/normativa

 

A TAX Economistes i Advocats quedem a la teva disposició per a qualsevol dubte i per assessorar-te en tot allò que necessitis. 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top