Subvencions per compensar les pèrdues per cancel·lació d’espectacles d’arts escèniques i concerts per motius mèdics relacionats amb la COVID-19 (Catalunya)

Quin és l’objecte de la subvenció?
Compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles d’arts escèniques (teatre, dansa i circ) i als concerts que s’han hagut de cancel·lar perquè algun dels artistes o treballadors tècnics han contret la COVID-19 o s’han vist obligats al confinament domiciliari per ser contactes directes. 

 

Quin és el termini per a demanar la subvenció?
La convocatòria d’aquest ajut està pendent de publicació.

 

Qui són els beneficiaris?
Les persones físiques empresàries, les societats civils i mercantils i les entitats privades sense ànim de lucre que havien estat contractades o tenien un compromís per realitzar espectacles o concerts o bé per realitzar treballs tècnics per a aquests espectacles o concerts, de forma remunerada.

 

Quins requisits cal complir?

  • Haver estat contractades o tenir compromisos directament amb les entitats organitzadores o programadores per fer espectacles i concerts de caràcter professional, o treballs tècnics d'aquests espectacles o concerts, en qualsevol espai escènic o musical públic o privat de Catalunya, que siguin de pagament; o propostes artístiques que s'hagin concebut per fer-se al carrer i que es preveien dur a terme a Catalunya, així com acreditar-ho degudament.
  • Haver-se vist obligades a cancel·lar un o més espectacles o concerts perquè algun dels artistes o treballadors tècnics que hi intervenen ha contret la COVID-19, o per confinament domiciliari d'algun d'ells per ser contacte directe d'una persona positiva.
  • Els espectacles o concerts cancel·lats s'han d'haver previst fer durant el període que determini la convocatòria de subvencions corresponent.
  • Cada sol·licitant pot presentar tantes sol·licituds com vulgui, tot i que es recomana que s'agrupin en una única sol·licitud les funcions, representacions o concerts d'un mateix mes natural.

 

Quina és la quantia de la subvenció?
La subvenció és del 40% de l’import del caixet de cada espectacle o concert.

En els casos de caixets o ingressos per taquilla la subvenció mínima és de 500 euros per funció, representació o concert. La subvenció màxima és de 8.000 euros per cada representació, funció o concert.

Pels treballs tècnics que no estan remunerats en el caixet de l’espectacle o concert o amb un percentatge de taquilla o concert, la quantia de la subvenció és del 40% dels honoraris pactats per a cada espectacle o concert.

 

Pèrdua d’ingressos subvencionable
La pèrdua d'ingressos subvencionable correspon a l'import que es preveia ingressar per l'espectacle o concert cancel·lat, que consisteix en els caixets, percentatges de taquilla o honoraris que hagin estat acceptats per l'entitat organitzadora o programadora. Tot i que s'ajorni o es reprogrami l'espectacle o concert cancel·lat, es considera que hi hagut una pèrdua d'ingressos subvencionable.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top