Subvencions per compensar les pèrdues de les sales d’exhibició cinematogràfica de Catalunya pel seu tancament forçós a causa de les mesures establertes amb motiu de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19 – Tercera convocatòria

A qui va dirigit?
Poden optar a aquestes subvencions les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats, públiques o privades, que gestionin una sala d'exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d'empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d'empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l'Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, en la secció d'exhibició cinematogràfica o audiovisual

 

Què es subvenciona?

  • Del 15 al 25 d’abril del 2020 per a les empreses, tant si són persones físiques com jurídiques, i les entitats privades que gestionin una sala d’exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, a la secció d’exhibició cinematogràfica o audiovisual.
  • Del 14 de març al 25 d’abril del 2020 per a les entitats públiques que gestionin una sala d’exhibició cinematogràfica a Catalunya i que estiguin inscrites al Registre d’empreses audiovisuals de Catalunya o al Registre administratiu d’empreses cinematogràfiques i audiovisuals que gestiona l’Institut de la Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, a la secció d’exhibició cinematogràfica o audiovisual.

S'entén per període de referència el període equivalent al subvencionable en l'anualitat anterior.
S'entén per sala d'exhibició cinematogràfica el local o recinte obert al públic on, d'acord amb la normativa aplicable, es projecten obres cinematogràfiques a canvi de l'abonament previ d'un preu o d'una contraprestació, sens perjudici que s'hi puguin programar altres continguts.

 

Quan puc presentar la sol·licitud?
Del 18 de maig a l’1 de juny del 2021, tots dos inclosos.

 

Per a més informació:
http://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-sales-dexhibicio-cinematografica-tercera-convocatoria?category=73da721c-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top