Subvencions per a l’obertura de comerços i de suport a la reforma d’establiments (Catalunya)

S’ha anunciat una nova línia d’ajuts amb l’objectiu de subvencionar obertures i reformes de locals durant l´any 2023. Es vol dinamitzar el comerç mitjançant projectes de recuperació dels locals buits situats a la trama urbana consolidada del municipi, o al casc històric i els seus eixamples. També es persegueix garantir el mix comercial òptim i adequat a cada zona, incrementant-ne l'atractiu i evitant el trencament del continu comercial mitjançant la reforma d'establiments amb un grau d'antiguitat o parades de mercats municipals.

Finalment, també es vol adequar els establiments de comerç al detall i de serveis a la nova normativa (Reial Decret Llei, 14/2022 d'1 d'Agost de Mesures d'estalvi i eficiència energètica), amb la finalitat que aquests disposin d'un sistema de tancament de portes automàtic, per tal d'impedir que aquestes estiguin obertes permanentment.

¿Qui pot sol·licitat l’ajut?

Els beneficiaris són els autònoms i empreses que tinguin, com a mínim, un establiment a peu de carrer a Catalunya, en algun dels sectors següents:

 • Comerç minorista de venda al detall (tot tipus d´establiment)
 • Serveis de tallers mecànics, fotogràfics, copisteries, arts gràfiques i reparacions.
 • Agències de viatges detallistes, tintoreries i bugaderies, perruqueries i salons d'estètica i bellesa.
 • Bars, cafeteries, restaurants i empreses de menjar preparat o càtering.
 • Parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris.

Àmbit 1, 2 i 4:

Els professionals autònoms i empreses titulars d'establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer i de parades de mercats municipals sedentaris i no sedentaris, a excepció, en l'àmbit 1, de les parades de mercats sedentaris noves situades als mercats provisionals per motiu de reformes integrals de mercats.

Àmbit 3:

Els professionals autònoms i empreses titulars d'establiments de comerç i serveis, situats a peu de carrer.

Quin tipus d'accions són subvencionables?

Àmbit 1: recuperació dels locals buits

 • Despeses derivades de la compra, arrendament o concessió administrativa de locals i de l'ampliació de la superfície de venda annexionant un nou local.

Àmbit 2: reforma d'establiments

 • Despeses derivades de la reforma o millora d'establiments comercials i serveis i de parades de mercats municipals sedentaris i parades de mercats no sedentaris, a excepció de les despeses derivades de l'àmbit 3 (adaptació de les portes de l'establiment a la nova normativa).

Àmbit 3: adaptació de les portes

 • Despeses derivades de l'adaptació de les portes de l'establiment a la nova normativa (Reial Decret Llei, 14/2022 d'1 d'Agost de Mesures d'estalvi i eficiència energètica).

Àmbit 4: parades de mercats de venda no sedentària

 • Despeses derivades de la reforma o millora de parades de mercats no sedentaris (on la persona sol·licitant n'acrediti la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys).

Requisits:

 • Que la inversió mínima subvencionable sigui de 2.000,00 euros.
 • Queden excloses aquelles inversions que superin els 60.000,00 euros i les concessions administratives corresponents a reformes integrals de mercats municipals.

Aquest programa és incompatible amb el Programa 3 de suport per als establiments emblemàtics i singulars.

Requisits per l’àmbit 1:

 • En cas de compra, lloguer o autorització d'ús o concessió administrativa, ser la persona titular del contracte corresponent.
 • Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall o serveis.
 • Han de disposar del corresponent permís municipal.
 • S'acceptaran aquelles sol·licituds amb llicència d'obertura de l'any de publicació de la convocatòria, encara que el traspàs correspongui a l'any anterior a la publicació de la convocatòria.

Requisits per l’àmbit 2:

 • En el cas de les botigues a peu de carrer i parades de mercats municipals, el sol·licitant n'ha d'acreditar la titularitat en, com a mínim, els darrers 5 anys (acceptant la possibilitat d'acreditar-la a través de la suma amb la titularitat anterior si es tracta d'un familiar de fins a 2on grau).

Requisits per l’àmbit 3:

 • Els establiments s'han de destinar a l'explotació d'alguna activitat de comerç al detall o serveis.

Requisits per l’àmbit 4:

 • En el cas de les parades de mercats.

Quantia de la subvenció:

Fins el 50% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5.000 euros.

Procediment de concessió:

Per ordre cronològic de presentació de les sol·licituds, fins l’exhauriment del seu pressupost.

Quan es podrà presentar la sol·licitud?

El termini per presentar sol·licituds s’ha establert des del 22 de juny i fins al 19 de juliol de 2023.  

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top