Subvencions del Programa Ocupació + Transformació (Catalunya)

Les empreses que portin a terme iniciatives per mantenir l'ocupació de les persones que tenen contractades, poden rebre una subvenció per compensar els costos dels salaris de les persones assalariades, o socis treballadors en el cas de cooperatives i societats laborals, durant sis mesos, si en aquest termini fan la transició de la seva activitat productiva cap a l'economia verda o digital

A qui va dirigit?

  • A microempreses, qualsevol quina sigui la seva forma jurídica, incloses les comunitats de béns, les associacions i fundacions amb activitat econòmica.
  • A persones treballadores autònomes.
  • A cooperatives.
  • A societats laborals.

Totes aquestes hauran de complir amb unes característiques, que s'especifiquen a l'apartat Requisits.

Termini de presentació:

Del  6 de juliol a les 09:00h fins a les 15:00h del 27 de juliol de 2022.

Normativa aplicable:

Quin és l’import de la subvenció?

Màxim de 5.000 € per empresa beneficiària.

Com sol·licitar la subvenció?

Un cop oberta la convocatòria, la sol·licitud s’haurà de realitzar online a través del web de Canal Empresa:

https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-programa-ocupacio-transformacio

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top