Subvencions a l’emprenedoria femenina en el sector digital (Catalunya)

La Generalitat de Catalunya ha convocat noves subvencions per a impulsar l'emprenedoria i el lideratge femení en l'àmbit digital, a les empreses de base tecnològica liderades per dones.


A qui va dirigit?
empreses emergents de base tecnològica, fundades i liderades per dones, que es troben en la fase inicial de la seva activitat empresarial.

Quins requisits han de complir els sol·licitants?

  • A l'equip fundador ha d'haver-hi almenys una dona que tingui el 50% de les accions de la companyia.
  • La companyia ha d'estar establerta a Catalunya, i ha de tenir entre un i tres anys de vida des de la seva constitució, en el moment de la publicació de la convocatòria.
  • L'empresa ha d'estar constituïda com a societat de responsabilitat limitada, societat anònima, societat laboral o societat cooperativa.
  • Ha de ser una companyia amb potencial de creixement de base tecnològica.

 

Quin és el termini i forma de presentar la sol·licitud?
El termini comença el 24 de març de 2021 fins al 23 d'abril de 2021, aquest últim inclòs.
El formulari de sol·licitud s'ha de presentar per via electrònica a través del portal de Tràmits de la Generalitat de Catalunya (http://web.gencat.cat/ca/tramits).

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top