Subvencions a la contractació GENCAT

Ajuts a les empreses per a la contractació temporal o indefinida de persones joves durant un any a jornada completa

A quines empreses va dirigit?

  • A les persones físiques o jurídiques privades (autònoms i PIMES) i les comunitats de béns amb capacitat per subscriure, com empresàries, un contracte de treball, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya.
  • A les cooperatives de treball associat.

 

Requisits de les persones participants

Persones joves majors de 16 anys i menors de 30 anys que estiguin inscrites al SOC com a DONO i que tinguin capacitat per formalitzar un contracte de treball en el moment de la seva signatura.

 

Característiques de la contractació i els ajuts

Contractes amb durada mínima de 12 mesos i a temps complet.

El nombre de contractes subvencionables per persona o entitat beneficiària per aquesta convocatòria d'ajut, no pot ser superior a 5 ni superar el 50% de la plantilla de l’entitat beneficiària, excepte quan es tracti d'una persona física o jurídica que tingui fins a 1 persona contractada. En aquest supòsit, el nombre de contractes subvencionables serà, com a màxim, 1.

 

Terminis

PENDENT D´OBRIR: Les sol·licituds es podran fer des de l’endemà de la publicació de la Resolució al DOGC i fins al 31 de març de 2022.

Els contractes que podran ser objecte de subvenció està previst que siguin contractes subscrits des d’1 mes abans l’entrada en vigor de l’Ordre i fins al 28/02/2022.

 

Altres subvencions a la contractació i formació de joves

  • Ajuts a les empreses per contractar en pràctiques a persones joves amb titulació durant un any a jornada completa (pendent d´obrir).
  • Ajuts a les empreses per contractar a persones joves preferentment sense qualificació professional (pendent d´obrir).

 

Subvenció foment de la incorporació de persones més grans de 45 anys al mercat de treball (SOC – Foment)

Objectiu

Subvencions als contractes de treball per una durada mínima de 6 mesos i una durada màxima de 12 mesos per impulsar la contractació de les persones més grans de 45 anys que es troben en situació d'atur.

 

Persones destinatàries i requisits:

Persones en situació d'atur de 45 anys o més. Inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) al SOC durant 6 mesos en els darrers 12 mesos.

No han d'haver prestat serveis a cap entitat mitjançant la modalitat de contractació de durada indefinida en els darrers 6 mesos.

 

Entitats col·laboradores

Persones físiques o jurídiques (autònoms i empreses) i les comunitats de béns amb capacitat per a contractar laboralment, amb centre de treball a Catalunya.

 

Termini de les accions

Finalització: 20/11/21 (inclòs).

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top