Subvenció Quota Zero per a autònom@s a Aragó

El Butlletí Oficial d'Aragó va publicar l'Ordre EEI/340/2024 de 5 d'abril, que estableix les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa per al foment i consolidació de l'ocupació autònoma. Entre les mesures previstes, s'inclou la Subvenció Quota Zero per a finançar les quotes de cotització a la Seguretat Social abonades durant el primer any d'activitat.

Aragó se suma així a una mesura que ja s'aplica en altres comunitats autònomes com: Andalusia, Múrcia, Madrid, Galícia, Extremadura, Balears, Castella Lleó, Canàries, La Rioja i Castella-la Manxa.

Qui pot beneficiar-se d'aquesta subvenció?

Els autònom@s que s'han donat d'alta a partir de gener de 2024, sempre que s'hagi gaudit de la quota reduïda durant els 12 mesos naturals complets següents a l'alta. Així doncs, quan es compleixi el primer any d'activitat podrà sol·licitar-se la subvenció.

Si et vas donar d'alta abans de l'1 de gener de 2024, no podràs optar a aquest ajut. Tampoc poden sol·licitar-lo les persones sòcies de societats mercantils, de cooperatives i societats laborals, i les persones treballadores autònomes en qualitat de familiars col·laboradors.

Quantia de l'import:

S'abonaran en concepte de subvenció 12 mesos de quotes, l'equivalent a uns 1.030€ aproximadament.

Requisits:

  • Haver iniciat l'activitat i estar donats d'alta com autònom@ a partir de l'1 de gener de 2024.
  • Estar donats d'alta en el Règim Especial de la Seguretat Social de Treballadors per Compte Propi o Autònoms en el moment de presentar la sol·licitud.
  • Desenvolupar l'activitat econòmica o professional a Aragó.
  • Romandre un termini d'alta en el règim d'autònoms de 24 mesos en total, ja que la norma obliga a romandre en alta un any més a comptar des de l'endemà d'aquell en què es compleixi el primer any d'activitat.

Com es sol·licita?

La Quota Zero té la consideració de subvenció i cal sol·licitar-la davant el Govern d'Aragó. Si es percep, hauràs d'incloure-la a la Declaració de la renda.

 
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top