Subvenció per afavorir l’autoocupació de joves en el marc del programa FSE (Catalunya)

Quines són les subvencions?

En aquesta convocatòria s'estableixen dues línies de Subvencions:

  • Línia 1: actuacions per afavorir l'autoocupació de joves que tinguin el domicili fiscal i, si s'escau, el centre de treball, ubicat a un micropoble de Catalunya. És a dir, els municipis de menys de 500 habitants
  • Línia 2: actuacions per afavorir l'autoocupació de joves que tinguin el domicili fiscal i, si s'escau, el centre de treball, ubicat a Catalunya.

 

Quin són els requisits per accedir-hi?

  • Estar inscrit com a persona demandant d'ocupació no ocupada (DONO) al SOC fins al dia anterior a la data d'inici d'activitat com a treballador@ autònom@.
  • Estar donat d'alta al registre del Programa de Garantia juvenil en situació d'«inscrit beneficiari» el dia anterior a la data d'inici de la seva activitat com a treballador@ autònom@.
  • Tenir entre 18 i 29 anys (ambdós inclosos) a la data d'inici d'activitat com a treballador@ autònom@.
  • Haver iniciat l'activitat econòmica com a treballador@ autònom@ abans de la presentació de la sol·licitud d'aquest ajut i que aquesta alta estigui entre el 20 de setembre de 2023 i el 15 de juliol de 2024.
  • Tenir domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya.
  • No estar contractada per compte d'altri ni a l'inici de l'activitat com a treballador@ autònom@ ni durant tot el període subvencionable.
  • No haver estat beneficiàri@ d'aquest ajut o similar en convocatòries anteriors.
  • Dins del període subvencionable d'aquest ajut, la persona beneficiària ha de dur a terme amb aprofitament una acció de caràcter formatiu o de suport que contribueixi a la millora en la gestió del seu negoci o que estigui relacionada directament amb l'activitat econòmica o professional desenvolupada.

 

Quin import és subvencionable?

Es considera subvencionable l'import de fins a 15.876 euros per a cada treballador@ autònom@ donat d'alta de manera ininterrompuda durant 18 mesos. Si es produeix la baixa anticipada de l'autònom abans que hagi transcorregut un període de dotze mesos d'alta ininterromputs, la persona beneficiària de la subvenció ha de retornar la totalitat de la subvenció rebuda.

 

Transcorreguts dotze mesos d'alta ininterromputs en el règim especial dels treballadors Autònoms s'ha d'utilitzar la taula d'imports següent:

 

Mesos

Import de la subvenció

Menys de 12

0,00

12

10.636,92

13

11.907,00

14

12.700,80

15

13.494,60

16

14.288,40

17

15.082,20

18

15.876,00

 

Quin és el termini per a presentar la sol·licitud?

La sol·licitud es pot presentar des del 15 de maig del 2024 a les 9:00h fins a les

14.00 hores del dia 15 de juliol del 2024.

 

Com realitzar la sol·licitud?

A través de canalempresa.gencat.cat o tramits.gencat.cat

 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top