Subvenció per a noves sol·licituds de marques, dissenys i patents per a PIMES

Amb el suport de la Comissió Europea i l'Oficina de la Propietat Intel·lectual de la Unió Europea (EUIPO), s'han convocat noves subvencions per a PIMES per a la sol·licitud de marques, dissenys i patents.

Quins requisits són necessaris per a obtenir les ajudes?

  • Que l'empresa sol·licitant encaixi en la definició de PIME de la Unió Europea (veure enllaç).
  • Que la proposta d'ajut es sol·liciti dins de l'interval assenyalat i sigui concedida.
  • Sol·licitud i pagament dels imports corresponents a aquests tràmits.
  • Sol·licitud del reemborsament del percentatge de la taxa corresponent.

Import de la subvenció:

  • Es pot aconseguir un reemborsament màxim de 1000 € de les taxes oficials, en el cas de noves sol·licituds de marques i dissenys nacionals, a la Unió Europea o Marques Internacionals que designin països de fora de la Unió Europea.
  • Reemborsament de 3500 € en el cas de les taxes de sol·licitud, cerca i examen de patents nacionals dins de la Unió Europea, i de les taxes de sol·licitud i cerca en el cas de Patents Europees, segons el següent criteri:
 

TIPUS D’ACTIVITAT

PERCENTATGE DE SUBVENCIÓ

Marques i dissenys dins de la Unió Europea

75 % de les taxes

Marques i dissenys internacionals

50 % de les taxes

Patents nacionals dins de la Unió Europea

75 % de les taxes

Patents europees

75 % de les taxes

 

Termini per a realitzar la sol·licitud:

Aquestes subvencions es podran demanar fins al 6 de desembre de 2024, si bé s'atorgaran per estricte ordre d'arribada fins a l'esgotament d'aquestes.

 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top