Subsidi per a majors de 52 anys: què és i com sol·licitar-ho?

Què és aquest subsidi per a majors de 52 anys?

Està destinat a aquelles persones que tenen 52 anys o més i que han complert amb tots els requisits per a cobrar la jubilació ordinària, a excepció de l'edat. Així, aquestes persones podran sol·licitar un subsidi de 451€ al mes mentre busquen feina. Aquest subsidi els cobrirà fins que compleixin l'edat de jubilació.

Cal assenyalar que aquesta prestació cotitza per a la jubilació i s'ha eliminat la parcialitat del subsidi, tant per a noves sol·licituds com per a les persones que l'estan rebent parcialitzat actualment, que el cobraran al 100% (451€/mes). Aquests casos els actualitzarà el SEPE d'ofici.

També s'amplia l'edat fins a la qual cobreix el subsidi, que serà l'edat legal de jubilació.

 

Quan es cobra el subsidi?
La prestació es cobrarà cada 30 dies, entre els primers 15 dies del mes.

 

Quantia:
Com succeeix amb la resta dels subsidis, l'import de l'ajuda al 2021 és de 451€ al mes i es cobra fins a l'edat de jubilació (si el beneficiari no ha trobat feina abans).

 

Requisits:

  • Per poder sol·licitar la prestació, el demandant ha d'estar a l’atur.
  • No tenir la condició de persona treballadora fixa discontínua.
  • Tenir 52 anys o més en el moment de la sol·licitud.
  • Estar inscrit com a demandant d'ocupació durant un mes des que s'esgoti la prestació per desocupació que s'estava percebent.
  • Haver esgotat la prestació contributiva o el subsidi per desocupació.
  • Tenir 15 anys cotitzats (dos d'ells dins dels últims 15 anys) i haver cotitzat per desocupació un mínim de 6 anys al llarg de la seva vida laboral.
  • No tenir rendes pròpies de qualsevol naturalesa que en còmput mensual siguin superiors al 75% del salari mínim interprofessional.

 

On realitzar la sol·licitud?
Les persones interessades hauran d'emplenar el model oficial de sol·licitud a través del portal del SEPE o a l'oficina l’ocupació de manera presencial.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top