Sol·licitud de dies de cortesia per a l'enviament de notificacions electròniques

Et recordem que pots sol·licitar a l'Agència Tributària un màxim de 30 dies durant l'any natural en què l'Agència no podrà posar notificacions a la teva Adreça Electrònica Habilitada (DEH). Ara que comencen les vacances és un bon moment per a sol·licitar-los.

 

Com ho pots demanar?

  • És necessari estar donat d'alta a la DEH i estar subscrit als procediments disponibles a l'Agència Tributària per a la recepció de notificacions.
  • S'ha de comunicar amb 7 dies d'antelació.
  • La sol·licitud cal realitzar-la a través de la Seu Electrònica de l'Agència Tributària, a l'apartat de Mis Notificaciones on ja hi ha un enllaç per a sol·licitar aquests dies de cortesia.
  • *Important: són dies naturals i per tant s'han de marcar també els dissabtes i els diumenges.

 

Què succeeix durant aquests dies de cortesia?

Durant els dies assenyalats, l'Administració no podrà posar notificacions a la teva disposició a l'adreça electrònica habilitada. No obstant això, NO són dies inhàbils a efectes administratius, de manera que, si fins al dia anterior al període marcat rep una notificació telemàtica, la mateixa s'entendrà notificada una vegada hagin transcorregut 10 dies des de la recepció d'aquesta, podent coincidir amb un dia de cortesia.

 

Si encara no tens contractat aquest servei…

Ens ocupem

Vigilem l'adreça electrònica habilitada per l’AEAT i la Seguretat Social per a enviar notificacions i comunicacions informatives als titulars.

Ens responsabilitzem

Assumim la responsabilitat informant de cada nova notificació o comunicat en el moment de produir-se.

Solucionem

Generem valor i seguretat per a la teva empresa, minimitzant els recursos dedicats a controlar les notificacions de l’AEAT i de la Seguretat Social.

 

Quins avantatges obté la teva empresa contractant el servei a TAX?

  • S'anul·la el risc fiscal i laboral. Contractant el servei, la teva empresa no depèn d'un procés de vigilància manual que comporta errors i costos superiors. És el teu assessor TAX qui es responsabilitza d'accedir a les notificacions corresponents.
  • Comunicació immediata. TAX es compromet a informar la teva empresa, de manera garantida, instantània i fefaent, de tota notificació. T'informarem dels tràmits oportuns per evitar que corrin els terminis de qualsevol possible reclamació que sigui necessari realitzar davant l’AEAT o la Seguretat Social.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top