SMI i cotització d’empleades de la llar a partir de l’1 de setembre

El Salari Mínim Interprofessional (SMI), ha estat aprovat recentment pel Govern d'Espanya i per tant s'ha fixat, amb data 1 de setembre de 2021, en una quantitat de 965 euros mensuals, amb dues pagues extres del mateix import.

Perquè aquestes compleixin amb els requisits del SMI, aquelles empleades de la llar que es trobin en jornada completa hauran de trobar-se dins dels 1125,83 euros mensuals si tenen la paga extra prorratejada, mentre que les treballadores a jornada parcial hauran de fer-ho tenint en compte els 7,55 euros l'hora.

Seran els ocupadors en nom propi o amb representació de l'autoritzat XARXA els qui comunicaran aquesta modificació a través de la SEU electrònica de la Seguretat Social, abans del 30 de setembre de 2021. En cas de no disposar de certificat digital s'haurà d'emplenar i procedir a l'enviament del formulari disponible a la pàgina web del ministeri de treball d'Espanya.

En cas que no es realitzi aquesta variació la Inspecció de treball pot sancionar a l'ocupador sobre la base de l'Art. 8.1. de la Llei sobre infraccions i sancions de l'ordre social, que regula les infraccions molt greus, com és el cas de l'impagament del salari degut (mínim l'SMI garantit), amb multes de mínim 6.251 euros fins a la màxima pena que s'estableix en 187.515 euros.

 

Cotització a partir de l'1 de setembre de 2021:
Et detallem la taula de cotització que entra en vigor a partir de l'1 de gener del 2019: (esperant actualització per Reial decret)

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb TAX Economistes i Advocats.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top