Si vas demanar un crèdit ICO, informa’t aquí de les possibles quitances a les quals pots accedir

El BOE va publicar el passat 12 de maig el codi de bones pràctiques pels ajuts directes a empreses i pimes que van sol·licitar durant el passat exercici crèdits avalats per l’ICO.

El codi, que ha estat negociat amb la banca des de fa mesos, compta amb tres branques d’actuació: l’ampliació dels crèdits ICO de 8 anys a un màxim de 10 anys, la conversió dels préstecs en crèdits participatius, i la tercera branca que protagonitzen les quitances als crèdits, i la data límit per acollir-se a aquestes quitances és el desembre del 2022, mentre que per  l’ampliació dels préstecs avalats per l’Estat, el termini finalitza el novembre d’aquest any.

En aquestes quitances, que seran voluntàries i negociades entre l’ICO, la banca i la pime, l’Estat n’assumirà el 80%, mentre que el banc es farà càrrec del 20%, tal i com estan avalats els crèdits. El que es pretén és una reducció proporcional del deute amb aval i la no avalada i com a mínim, les entitats financeres hauran de retallar el deute en el mateix percentatge que el finançament avalat.

Les entitats financeres que s’adhereixin a aquest codi es comprometran a estudiar la situació financera de les empreses i autònoms que ho sol·licitin i gaudeixin de finançament amb aval públic, contret per les empreses i autònoms entre el 17 de març del 2020 i la data de publicació del Reial Decret-llei 5/2021, del 12 de març.

Per tal de portar a terme aquestes quitances hi ha d’haver acord de renegociació del deute total, avalat i no avalat sempre que s’hagués generat entre el 17 de març del passat any i la data de publicació del Reial Decret.

Les quitances seran negociades com a última solució en la reestructuració d’un crèdit, i la condonació de la part del préstec estarà en funció de cada cas.

 

Què has de complir per tal d’accedir a aquestes quitances?
El deutor haurà de presentar els comptes de 2020 negatius i amb una reducció de la seva facturació d’un mínim del 30% en comparació amb la del 2019. La màxima quitança serà del 50% del principal avalat, tot i que podrà arribar al 75% si la caiguda de la facturació és superior al 70%.

 

Vols saber quines entitats financeres s’han adherit al codi de bones pràctiques?
Ho trobaràs al següent link: https://www.tesoro.es/adhesion-al-codigo-de-buenas-practicas-para-el-marco-de-renegociacion-para-clientes-con-financiacion

 

Des de TAX et recomanem que t’informis amb l’entitat financera que et va aprovar l’ICO per tal de saber com procedir, sempre que compleixis amb les condicions anteriorment indicades.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top