Si tens una empleada de la llar, has de saber que la ITSS està controlant la seva situació

La Inspecció de Treball i Seguretat Social –ITSS- està realitzant una campanya centrada en regularitzar salaris i cotitzacions a la Seguretat Social de les empleades de la llar. Concretament, posa el focus d'atenció en les persones treballadores a temps parcial.

Les actuacions tenen lloc després de l'èxit de la campanya iniciada al febrer de 2021 amb les persones ocupades a jornada completa, on una mica més del 82% dels ocupadors van regularitzar la situació laboral de la persona ocupada sense reduir la seva jornada de treball. Així, es van transformar 2.351 contractes temporals en indefinits, a més dels increments en les cotitzacions i salaris d'aquests treballadors.

Recordem que, a partir de l'1 d'abril de 2021, si l'ocupador no ha declarat el salari actual davant la TGSS, s'iniciaran actuacions inspectores que poden comportar sancions. Abans d'iniciar-se aquestes sancions, el Pla d'Actuació de la ITSS contemplava l'enviament de més de 47.000 cartes a determinats ocupadors d'empleades de llar.

Aquest 2022, la ITSS tornarà a controlar que el salari actualitzat d'aquests empleats, i per consegüent, que la base de cotització no sigui inferior al SMI vigent, incrementat amb el prorrateig de pagues extraordinàries. Així, per a 2022 no pot ser inferior a 1.166,67 euros/mes per a persones amb contracte de treball a temps complet en dotze pagues.

Un altre aspecte en el qual també va actuar al 2021 la ITSS en aquesta campanya inspectora és la situació d'economia irregular, és a dir, la prestació de servei per aquestes empleades de llar sense donar d'alta, o sense tenir permís de treball.

La ITSS recorda que l'ocupador (titular de la llar familiar) és el responsable de donar d'alta al treballador; i de comunicar cada variació que es produeixi en el salari de la persona treballadora. S'haurà de tenir en compte les futures actualitzacions anuals del SMI i comunicar les variacions que pugui suposar en la retribució de la persona treballadora.

L'Inspector pot acudir a un domicili, però només pot accedir al mateix si compta amb el consentiment del seu titular o amb una autorització judicial. Però això no impedeix que investigui la situació de l'empleat de llar per altres vies.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top