Si estàs a l’atur, a partir d’avui has de renovar la teva demanda d’ocupació (Catalunya)

Avui dia 2 de juny es torna a posar en marxa el procés de renovació de la demanda d'ocupació que les persones inscrites com a demandants d'ocupació han de fer de manera personal.

Aquest tràmit, durant el període d'emergència per la COVID-19 s'ha fet d'ofici per part del SOC.

A partir d'aquesta data, 2 de juny de 2021, les persones que vulguin continuar com a demandants d'ocupació al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) hauran de fer la renovació personalment a través d'algun dels mitjans que el SOC posa a disposició de totes les persones inscrites:

 

Estic apuntat al SOC, com sabré que he de renovar la demanda d'ocupació?

Si estàs apuntat SOC com a demandant d'ocupació, dos dies abans de la data en què tinguis assignada la renovació de la teva demanda, el SOC t'enviarà un SMS informatiu on et dirà:

  • La data en què has de renovar.
  • El PIN que et permetrà renovar per internet (aquest número és el que sempre hauràs d'utilitzar per fer tràmits via Internet)

En el cas que la persona ja disposi del document de renovació de la demanda d'ocupació (DARDO), la data i el PIN és el que figura en aquest document.

Excepcionalment, les persones estrangeres que no tinguin informada en la seva demanda una autorització de residència vigent hauran de contactar amb l'Oficina de Treball (telèfon 900 800 046, en horari de 8 a 14 i de dilluns a divendres no festius) per actualitzar la informació abans de poder renovar la seva demanda d’ocupació. Les persones afectades rebran un SMS que les informarà d'aquesta circumstància.

IMPORTANT: L'enviament d'SMS és una mesura informativa excepcional que el SOC posa en marxa per garantir que les persones inscrites puguin mantenir els seus drets després del període d’emergència sanitària, i NOMÉS s’enviarà a la primera renovació.

 

Com puc renovar la demanda d'ocupació al SOC?

Les persones inscrites que vulguin mantenir la seva inscripció al SOC poden fer la renovació de la demanda en la data que consta en el SMS enviat pel SOC, a través d'un d'aquests tres mitjans:

  • Per Internet. Pots renovar la demanda amb el PIN que tens a l'SMS i accedint al tràmit. Aquesta és la forma més ràpida per efectuar aquest tràmit i la que es recomana utilitzar sempre que sigui possible. (Recorda de guardar el PIN, et servirà per fer tràmits relacionats amb la demanda a través de la pàgina web del SOC)
  • Telefònicament. Trucant al telèfon 900 800 046 del SOC, l'Oficina comprovarà la teva identitat a través d'una sèrie de preguntes i procedirà a renovar la demanda, i et comunicarà la propera data de renovació. En el cas que el SOC disposi d'un correu electrònic prèviament validat s'enviarà el DARDO a través d'aquest mitjà.
  • De forma presencial. Es pot renovar la demanda de manera presencial a l'Oficina de Treball, sempre amb cita prèvia obligatòria sol·licitada en el telèfon gratuït 900 800 046.

RECORDA: el telèfon 900 800 046 del SOC és gratuït, i funciona en horari de 8 a 14 hores, de dilluns a divendres no festius.

 

Un cop renovada la demanda, com puc saber la propera data de renovació?

Després de la renovació de la demanda, el SOC et facilitarà quina és la propera data de renovació.

Si la renovació s'ha fet de forma telefònica, la data de la propera renovació es comunicarà de forma verbal; si la renovació s'ha fet de forma presencial o bé per Internet, el demandant obtindrà el DARDO amb la data de propera renovació.

Igualment, amb el PIN facilitat i a través del web del SOC, apartat “Tràmits per a les persones: obtenir documents relacionats amb la demanda” pots obtenir el document de renovació de la demanda, DARDO.

 

És obligatòria la renovació de la demanda d'ocupació?  

Sí, sempre que et trobis en alguna d'aquestes situacions:

  • Persones en situació d'atur que perceben una prestació per desocupació, subsidi o ajut com ara la Renda Garantida de Ciutadania.
  • Persones en situació d'atur o treballadores, no perceptores d'una prestació, subsidi o ajuts, que volen mantenir la inscripció per trobar feina o per poder participar en els serveis per a l'ocupació que proporciona el SOC

RECORDA: No es necessari que renovis la teva demanda d'ocupació si estàs treballant i no vols estar apuntat al SOC.

 

Què passa si no renovo la demanda d'ocupació?

Si no renoves la teva demanda d'ocupació, de forma automàtica deixaràs d'estar d'alta en el SOC com a demandant d’ocupació, i la teva situació a tots els efectes serà de baixa en aquest servei. Aquesta baixa té les següents conseqüències:

  • Si estàs cobrant una prestació, subsidi o ajut pot comportar la pèrdua del seu pagament.
  • No podràs participar en els serveis per a l'ocupació  que ofereix el SOC.

 

Renovació de la demanda de les persones estrangeres

D'acord amb el que s'estableix a la normativa vigent, per mantenir la inscripció les persones estrangeres han de disposar d’una autorització de residencia vigent.

En el cas que el SOC no disposi de la informació relativa a l'autorització en vigor, caldrà que prèviament la persona acrediti que disposa d'una de les autoritzacions que permeten la inscripció en un servei públic d'ocupació i, en el cas que estigui caducada, que s'ha sol·licitat la seva renovació en els terminis que estableix la normativa.

Per fer les verificacions dels documents, serà necessari que s'aportin les proves documentals escanejades o en imatge a través de correu electrònic de l'Oficina de Treball. Davant de qualsevol dubte,  la comprovació s'haurà de fer presencialment en l'Oficina de Treball, prèvia cita telefònica obligatòria.

Per aportar la documentació o sol·licitar cita prèvia, cal posar-se en contacte amb l'Oficina de Treball trucant al 900 800 046 en horari de 8 a 14 hores i de dilluns a divendres no festius.

En el cas que el SOC disposi de la informació relativa a l'autorització i aquesta sigui vigent, la persona estrangera podrà renovar amb normalitat per qualsevol dels mitjans previstos.

 

Què passa si tinc incidències en el procés de renovació per internet

Davant de qualsevol incidència en el procés de renovació per internet, cal posar-se en contacte amb l'Oficina de Treball, a través del telèfon 900 800 046 en horari de 8 a 14 hores i de dilluns a divendres no festius.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top