Noves Tecnologies

La prestació de serveis jurídics dins de l’àmbit del dret de les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació per part de Tax Legal inclou, entre d’altres, les matèries següents:

 

  • Auditoria i diagnòstic sobre el compliment dels sistemes de tractament de la informació de l’empresa a la Llei orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i en general, a la normativa vigent en matèria de protecció de dades.

 

  • Assessorament i adequació de l’empresa a la normativa vigent en matèria de protecció de dades, incloent-hi la notificació dels fitxers a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la implantació i manteniment de les mesures de seguretat, l’elaboració dels contractes d’encarregat del tractament i dels altres documents de legitimació pel tractament de dades personals, etc.

 

  • Assessorament i redacció d’escrits d’al·legacions i recursos en procediments administratius sancionadors derivats de la normativa sobre protecció de dades i el comerç electrònic.

 

  • Assessorament sobre l’adaptació dels webs corporatius a la Llei de la societat de la informació i comerç electrònic.

 

  • Assessorament i redacció dels contractes necessaris en matèria de contractació electrònica, tant B2B (empresari-empresari), com B2C (empresari-consumidor).

 

Assessorament jurídic sobre les polítiques empresarials relatives a l’ús de les noves tecnologies com, per exemple, l’ús del correu electrònic per part dels treballadors, els procediments a seguir per l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, etc.

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}