Dret Concursal

Sense cap dubte, en els temps de crisi econòmica l’assessorament professional en els casos de situacions d’insolvència empresarial es converteix en una necessitat reclamada per  gran part dels clients. Atenent a aquestes peticions Tax Legal compta entre els seus advocats amb professionals altament qualificats per afrontar aquestes situacions. En aquest sentit caldria assenyalar que els professionals de Tax Legal estan intervenint en l’actualitat en un gran nombre de processos concursals tant a nivell provincial com nacional, tant com advocats del deutor concursat com en defensa dels drets dels creditors, oferint, entre d’altres, els següents serveis:

 

  • Examen previ i diagnòstic de la situació de l’empresa, analitzant i valorant la necessitat o obligatorietat de sol·licitar la declaració de concurs de creditors.

 

  • En cas necessari, preparació de la demanda de sol·licitud de declaració de concurs de creditors, preparant igualment tota la documentació requerida per la normativa concursal que ha d’acompanyar a aquesta demanda: inventari de béns i drets, relació de creditors, memòria econòmica i jurídica de l’entitat, etc.

 

  • Assistència lletrada al deutor en totes les fases del concurs de creditors.

 

  • Assistència lletrada als creditors per portar a terme la reclamació del crèdit en cas de deutors que hagin entrat en situació de concurs de creditors. Així mateix, en cas que així ho requereixi el client, assistència lletrada mitjançant personació en el procediment concursal en defensa dels drets del creditor.

 

  • Assessorament jurídic per portar a terme la recuperació de l’IVA meritat i repercutit a clients que hagin entrat en concurs de creditors i la quota del qual estigui impagada.

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}