Dret Bancari

TAX LEGAL compta amb advocats especialitzats en dret bancari i, en concret, en la reclamació de les participacions preferents i accions OPS Bankia. Si vau ser víctimes d’un engany i vau adquirir participacions preferents del banc en el qual tant confiàveu, no dubteu a demandar al banc judicialment i recuperar tots els diners invertits en les participacions preferents i/o accions OPS Bankia, més els interessos. Es pot declarar la nul·litat d’aquesta classe de contractes.

 

Les participacions preferents que vau adquirir són un producte summament complex, que va dirigit a un perfil d’inversor molt específic i concret. El banc, amb una clara mala praxis i abusant de la vostra bona fe, us va oferir aquest producte com si es tractés d’un dipòsit, resultant ser un producte que no s’ajustava a les seves necessitats inversores. Els bancs han faltat al seu deure d’informació, no han vetllat pel client, han incomplert normatives comunitàries i s’han aprofitat de la confiança dels seus clients. Actualment, els Jutjats de Primera Instància estan col·lapsats de demandes que pretenen la declaració de la nul·litat de les participacions preferents i que el banc torni a les víctimes els diners invertits. Encara sou a temps de recuperar els vostres diners.

 

Si vau adquirir accions OPS Bankia, podeu recuperar tots els diners que vau invertir. Milers de persones han decidit interposar demandes contra Bankia sol·licitant la declaració de nul·litat del contracte de subscripció d’Accions Bankia Subtram Minorista i la recuperació de tots els diners invertits. Bankia us va proporcionar una informació comptable i financera de l’entitat totalment falsa que no s’ajusta a la realitat. Doncs, dels comptes anuals auditats que va presentar el 25 de maig del 2012 s’observa que aquesta entitat llançava clares pèrdues ja en el moment de la seva sortida a borsa. Bankia us va enganyar sobre les dades comptables de l’entitat. Vau subscriure accions OPS Bankia amb la confiança que aquesta entitat era solvent, en cas contrari no haguéssiu adquirit un producte d’una entitat insolvent. El 98% de sentències dels Jutjats de Primera Instància dicten sentències estimatòries als interessos de les víctimes: nul·litat de l’adquisició de les accions i condemna a Bankia a la devolució de la quantitat invertida.

 

Encara sou a temps de reclamar els vostres diners, no dubteu més i contacteu amb els nostres advocats especialitzats en aquests tipus de productes.

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}