Dret Laboral

Des de Tax Legal s’ofereix el servei d’auditoria laboral com a procediment d’anàlisi del grau de compliment per part de l’empresa –entesa com a concepte ampli- de la normativa que regula el marc de les relacions laborals incloent-hi, essencialment els següents àmbits: el dret de la Seguretat Social, el dret laboral i el dret de prevenció de riscos laborals, i es porta a terme un estudi detallat d’un número significatiu de treballadors.

 

Els professionals de l’àrea s’encarreguen també de l’assessorament laboral i de la intervenció professional, entre altres, de les següents matèries:

 

 • Assessorament, preparació i redacció de contractes específics dins de l’empresa (p.e. alta direcció i càrrecs de responsabilitat), així com de la redacció de clàusules especials dels contractes laborals.

 

 • Assessorament preventiu i negociació en conflictes amb treballadors (acomiadaments, sancions, reclamacions de quantitat, etc.) assistint i representant l’empresa en els preceptius actes de conciliació.

 

 • Redacció de propostes de convenis col·lectius, amb intervenció en les posteriors negociacions i el seguiment fins a la definitiva inscripció i publicació.

 

 • Redacció de protocols d’utilització d’equips i programes informàtics en l’àmbit de les relacions laborals (p.e. correu electrònic, navegació en xarxa –intranet i internet-, etc.).

 

 • Assessorament sobre les implicacions de les operacions mercantils de reorganització empresarial, transmissions i successions d’empreses, etc.

 

 • Assistència lletrada en procediments judicials (p.e. reclamacions de quantitat, acomiadaments, conflictes col·lectius, sancions).

 

 

Expedients de Regulació d'Ocupació

Sens dubte, en els temps actuals de crisi econòmica l’assessorament professional en els casos de situacions de dificultats per a reorganitzar el seu procés productiu, adaptant-lo a la nova realitat, es converteix en una necessitat reclamada per gran part dels clients. Atenent aquestes peticions Tax Legal compta entre els seus advocats amb professionals altament qualificats per afrontar aquestes situacions. En aquest sentit caldria assenyalar que els professionals de Tax Legal estan intervenint en l’actualitat en la preparació, negociació i tramitació d’un gran nombre d’Expedients de Regulació d’Ocupació davant l’Autoritat Laboral prestant, entre d’altres, els següents serveis:

 

 • Examen previ i diagnòstic de la situació de l’empresa, analitzant i valorant la necessitat de sol·licitar un Expedient de Regulació d’Ocupació, ja sigui de suspensió de contractes o bé d’extinció.

 

 • En el seu cas, preparació de la sol·licitud d’Expedient de Regulació d’Ocupació, preparant igualment tota la documentació requerida per la seva tramitació: relació de treballadors afectats, comunicació d’inici de conversacions amb els representants dels treballadors, proposta d’acord, memòria econòmica, etc.

 

 • Assistència lletrada a l’empresa en la negociació amb el representats dels treballadors. Redacció i presentació de proposta d’Acord.

 

 • Assistència lletrada en la reunió amb l’Inspecció de Treball.

 

 • Assessorament jurídic en la tramitació fins a l’obtenció de la resolució.

 

 

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}