Tràmits

Assessorament i gestió integral de tràmits

Amb l’objectiu d’oferir un servei integral als nostres clients, TAX disposa d’un departament especialitzat en la realització de totes aquelles gestions i tràmits que necessiten fer les empreses per mantenir tant les autoritzacions administratives com les seves instal·lacions al dia de la legislació vigent i per obtenir les llicències i permisos necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.

 

Alguns d'aquests tràmits són:

 

Administració local
> Llicències d’obertura d’establiments.
> Altes d’IAE.
> Gestions de la plusvàlua.

 

Administració autonòmica
> Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
> Alta d’indústria, obtenció del Registre Industrial i del document de Qualificació Empresarial. 
> Inscripció al Registre, obtenció dels distintius dels establiments de restauració, hostaleria, obtenció dels fulls de reclamació.

 

Departament de Política territorial i Obres Públiques
> Alta d’empreses de transport, obtenció de les targetes de transport així com dels posteriors visats.
> Obtenció de la cèdula d’habitabilitat.

 

Departament de Salut
> Obtenció del Registre sanitari.

 

Registres de la propietat i mercantil 
> Tramitació i inscripció d’escriptures i documents públics. Liquidació dels impostos corresponents.
> Obtenció de certificacions i notes informatives de finques i béns immobles, així com de societats mercantils.
> Inscripció i cancel·lació de reserves de domini.
> Publicacions al BOE, al BORME (Butlletí Oficial del Registre Mercantil) i als diferents butlletins de les comunitats autonòmiques.

 

Registre de Patents i Marques
> Obtenció de patents i marques, tan nacionals com europees i internacionals, models d’utilitat i noms comercials. 

 

Altres
> Altes, modificacions i baixes de les dades cadastrals de béns immobles, rústics i urbans, obtenció de certificacions.
> Obtenció d’últimes voluntats, certificacions d’antecedents penals, obtenció de certificacions dels registres civils. 
 

Coneix tots els serveis per a empreses que oferiex TAX Economistes i Advocats.  

Vols més informació sobre el nostre servei de gestió de tràmits? Demana-la aquí sense compromís.

Llistat

  • Autoritzacions administratives


 

  • Tràmits
  • Gestions

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}