Selecció de personal

A TAX trobaràs l’assessorament en la gestió dels teus recursos humans

Completant els serveis d’assessorament de TAX, el nostre departament de recursos humans respon a les diferents necessitats dels nostres clients, entre les quals destaquen la selecció de personal qualificat i l’anàlisi de les necessitats formatives de l’organització.

L’objectiu és l’assessorament al nostre client per garantir que la persona que entrarà a formar part de la plantilla reuneix les qualitats personals i professionals necessàries per ocupar el lloc de treball. Per això, cal fer una anàlisi exhaustiva de l’entorn laboral on ha d’estar i de les competències que afavoriran un aprenentatge més ràpid i una millor adaptació a les tasques que ha de desenvolupar.

 

La gestió dels recursos humans contribueix a aconseguir els objectius de la teva empresa


Les funcions del  nostre departament de recursos humans es basen en l’anàlisi de llocs de treball, canvi organitzatiu, valoració i seguiment de la motivació del personal que ja està treballant a la empresa, així com la presentació d’informes de resultats dels estudis realitzats.

 

Aquest departament té diverses funcions:

> La principal és la de portar a terme la selecció de personal amb les aptituds, les capacitats i els interessos idonis per desenvolupar amb èxit les funcions que li siguin encomanades per cobrir un lloc de treball vacant o un de nova creació a l'empresa.

> Una altra funció és cobrir les necessitats d’anàlisi de llocs de treball, avaluacions del compliment, valoració i seguiment del personal que ja està treballant a l’empresa, així com la presentació d’informes de resultats d’aquests estudis sobre les proves i anàlisis elaborats. 

 

 

Per a la teva empresa, aquest servei té els avantatges següents:

> Un primer contacte amb el departament ja és el primer pas cap a una millora de la gestió dels seus recursos humans, ja que s’analitzen les necessitats i es comença a crear una relació d’assessorament i empatia amb la persona que gestiona el personal de la seva empresa. 

> Només amb una visita en què se’ns expliqui el perfil del candidat que necessita incorporar i les condicions laborals, l’equip de recursos humans posarà en funcionament un sistema de selecció del candidat que reuneixi els requisits que han esta especificats i s’apropi més al perfil que desitges.

> Contactarem periòdicament amb tu per fer un seguiment del procés de selecció, i finalment s’elaborarà un informe de valoració i interpretació de resultats de les bateries de test. També inclourà una avaluació de l’entrevista, així com a necessàries per desenvolupar amb èxit el treball al qual opta. Els candidats finalistes se citaran després per tenir una darrera entrevista personal i valorar quin encaixa més en el lloc vacant.

> Disposem d’una àmplia base de dades i contactes que ens agilitza la recerca dels candidats i que serveix de reforç als anuncis que publiquem a la zona on es fa la selecció.

> Elaborarem un informe dels candidats aptes que es presentaran a l’empresa com a finalistes. En aquest informe apareixen els resultats de les proves que han passat els candidats, les referències i les conclusions obtingudes per recomanar amb criteris de prioritat la seva contractació.

 

A més de la selecció de personal, TAX Economistes y Advocats ofereix assessorament integral a les empreses: laboral, legal, fiscal, auditoria,... 

Vols més informació sobre el servei de selecció de personal? Demana-la aquí sense compromís.

Llistat

  • Gestió dels recursos humans
  • Selecció de personal qualificat


 

  • Anàlisi de necessitats formatives
  • Anàlisi entorn laboral
  • Valoració i seguiment de la motivació del personal
  • Informes de resultats

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}