Legal

TAX Legal és l’assessorament jurídic especialitzat en el dret d’empresa

El dret d’empresa engloba tota la gamma de transaccions que tenen lloc en el marc de l’empresa. La filosofia de TAX implica el treball en equip, i la coordinació i gestió amb la resta d’àmbits d’actuació del despatx com a resposta als diferents vessants dels assumptes. La interdependència entre els àmbits fiscal i legal en la presa de decisions empresarials és inqüestionble. Per aquest motiu, els serveis d’assessoria legal de TAX posen a disposició dels nostres clients un equip d’advocats especialitzats en l’assessorament jurídic amb profunds coneixements de les àrees legal, mercantil i social.

 

TAX Legal ofereix l’assessorament adequat en tots els àmbits que l’empresa necessita:

 

Mercantil

Amb l’equip d’advocats de TAX Legal l’empresa troba tot l’assessorament legal i jurídic necessari en l’àmbit mercantil. Fusions, escissions de societats, aportacions d’actius, intercanvi de valors i adquisicions d’empreses; l’assessorament en la constitució de societats mercantils i en d’altres operacions societàries; i en dret concursal: suspensió de pagament i fallida (voluntàries i necessàries), així com en la reorganització de grups d’empresa mitjançant la creació de societats holding. També ofereix l’assessorament en el protocol familiar i la successió de l’empresari familiar; la publicació de convocatòries i acords de les Juntes Generals. Finalment, TAX Legal aporta assessorament en la confecció de llibres d’actes i de socis.


Civil
TAX Legal ofereix assessorament en dret civil en negociacions i redaccions de contractes de compravenda o lloguer d’immobles, béns mobles i indústries en funcionament. Actuacions en matèria successòria i tot tipus de contractes (concessió, franquicia, distribució, agencia, lloguer de serveis, comissió, traspàs de negoci, execució d’obres, reconeixement de deutes, préstecs, etc)


Tributari
A TAX, l’empresa troba l’assessorament legal en direcció d'inspeccions (IVA, IRPF, impost societats) davant l’Inspecció de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, Generalitat de Catalunya (impost sobre successions, impost sobre el patrimoni) o ens locals (I.AA.EE.) I les reclamacions i recursos contra els actes tributaris dictats pels òrgans d’Inspecció o Gestió de les Administracions estatals, autonòmiques o locals, a qualsevol instància.


Contenciós
L’equip de TAX Legal posa a disposició de l’empresa l’assesorament preventiu per a la ressolució negociada de conflictes abans de l’ús de la via judicial mitjançant instruments alternatius. D’altra banda, també ofereix assessorament en processos civils (declaratius o executius), mercantils, laborals i contenciós-administratiu.

 

Laboral
En l’àmbit laboral, TAX Legal ofereix tot l’assesorament en impugnació i recursos contra els actes dictats pels òrgans de l’Administració; així com assistència en els processos laborals.


Administratiu
TAX Legal també ofereix l’assessorament necessari contra sancions i altres resolucions de l’Administració, posant al seu servei un equip de professionals especialitzat i més de 30 anys d'experiència.

 

TAX Economistes i Advocats ofereix solucions integrals per a les empreses, com ara assessorament laboral i fiscal, auditoria i protecció de dades, entre altres serveis.

Vols més informació sobre el servei d’assessorament legal i jurídic? Demana-la aquí sense compromís.

Llistat

  • Constitució de societats mercantils
  • Dret concursal
  • Successió de l’empresari 

  • Llibres d’actes i socis
  • Assessorament en negociacions
  • Direcció d’inspeccions
  • Reclamacions i recursos

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}