Gestió d'impagats

A TAX t'oferim un servei de recuperació d'impagats mitjançant el procediment monitori

Cashcobro t'ofereix un mètode per Internet senzill, ràpid i econòmic per reclamar qualsevol deute vençut i exigible que no excedeixi dels 250.000€, iniciant la gestió d'un procés monitori.

La morositat és un dels principals problemes de les empreses
El procés monitori és un nou procediment legal que permet recuperar deutes fins a 250.000€ per via judicial. La seva finalitat és aconseguir una protecció ràpida i eficaç dels creditors d’aquests crèdits líquids dineraris davant els seus deutors que no han pagat, per la raó que fos, prestacions i quanties justificades degudament a determinats documents, que la llei enumera.

Llistat

  • Recuperació d’impagats


 

  • Procediment monitori
  • Protecció dels creditors

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?