Econòmica financera

Assessorament i gestió integral a la direcció general de l’empresa

L’àrea econòmic-financera de TAX ofereix una total col·laboració amb l’empresari i la direcció de l’empresa en tot allò que calgui per tal d’acompanyar-los en la seva presa de decisions mitjançant la figura de l’assessor i gestor de negoci, amb l’objectiu d’aportar un punt de vista extern però proper, professional, estratègic i integral.

 1. Anàlisi comercial: competència, cartera de clients, marges comercials, unitats o centres de negoci. Per tal de donar suport a la gestió comercial de l’empresa, TAX ofereix el seu suport analitzant i fent un seguiment de la competència de l’empresa, de la gestió de la cartera de clients i dels marges comercials per origen geogràfic, per tipologia de clients, per tipologia de productes, així com per unitats de negoci o per centres de negoci si s’escau.
 2. Estratègies de creixement, de reestructuració, de refinançament i d’innovació. La planificació de la successió de l’empresa familiar és un dels moments més difícils en què es troba un empresari,  quan ha de fer front a la seva successió. Suport a l’anàlisi i a la presa de decisions estratègiques, així com al procés de posada en marxa, implantació, seguiment i redefinició de les mateixes, col·laborant colze a colze amb la direcció en la gestió del canvi empresarial.
 3. Plans de Negoci i de viabilitat de nous projectes o inversions. TAX ofereix el seu suport en l’elaboració d’estudis i projectes a mida i en particular en l’elaboració de plans de negoci i plans de viabilitat per a nous projectes i noves inversions empresarials.
 4. Direcció financera a temps parcial. Suport a la gestió financera de l’empresa, planificació financera, implantació i seguiment de control pressupostari, optimització dels sistemes de costos, gestió patrimonial, quadres de comandament, elaboració de Memòries, negociació amb entitats bancàries.
 5. Seguiment i anàlisi d’estats financers. Oferim un anàlisi i seguiment constant del compte de pèrdues i guanys, els balanços, els riscos financers, mitjançant una col·laboració permanent, i informes econòmic-financers periòdics.

 

Tax Economistes i Advocats ofereix servei integral en l’assessorament d’empreses, incloent àmbits com laborallegalfiscalauditoria i protecció de dades entre altres. 

Vols més informació sobre el nostre servei de gestió econòmica i financera? Demana-la aquí sense compromís. 

Llistat

 • Anàlisi comercial
 • Planificació successió
 • Estratègia de creixement
 • Estratègia de reestructuració
    

 • Estratègia de refinançament
 • Estratègia d’innovació
 • Pla de negoci
   
 • Viabilitat de projectes
 • Direcció financera
 • Seguiment estats financers

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}