Auditoria

TAX entén l'auditoria com l'aplicació rigorosa dels estàndards professionals

Els serveis d’assessorament i gestió de TAX en matèria auditora comprenen tant els aspectes referents a l'auditoria obligatòria per imperatiu legal dels comptes anuals com la voluntària per garantir la informació financera i econòmica que s'utilitza davant de tercers.

Auditoria de comptes anuals
L’auditoria de comptes anual generalment es realitza per imperatiu legal. Tanmateix, davant l’auditoria obligatòria hi ha la possibilitat d’auditar-se de forma voluntària. L’assessorament que ofereix TAX per a l’auditoria voluntària comporta un augment de la credibilitat, l’obtenció de la Carta de Recomanacions i un augment de la transparència, entre d’altres avantatges.

Valoració d’empreses
La valoració d’empreses pot originar-se per imperatius legals o bé per raons estrictament voluntàries. La Llei assenyala als auditors com els responsables per a realitzar la tasca esmentada.

Llistat

  • Auditoria  obligatòria
  • Auditoria voluntària 

  • Carta de recomanacions
  • Auditoria de comptes anuals
  • Valoració d’empreses

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?