Pimes i autònoms. Assessoria i Consultoria

Laboral

L'assessorament laboral de TAX té com a objectiu donar resposta a tots els problemes i les situacions que es produeixen en l'àmbit laboral. Els nostres professionals s’ocupen de nòmines, butlletins de cotització, contractes i pròrrogues

Fiscal/Comptable

L’assessorament fiscal és l’eix principal dels nostres serveis. L’objectiu de TAX en aquesta àrea consisteix en donar resposta i valor afegit a la necessitat de realitzar la comptabilitat, nascuda de les obligacions legals en matèria fiscal i mercantil

Legal

El dret d’empresa engloba tota la gamma de transaccions que tenen lloc en el marc de l’empresa. La filosofia de TAX implica el treball en equip, i la coordinació i gestió amb la resta d’àmbits d’actuació del despatx com a resposta als diferents vessants

Auditoria

Els serveis d’assessorament i gestió de TAX en matèria auditora comprenen tant els aspectes referents a l'auditoria obligatòria per imperatiu legal dels comptes anuals com la voluntària per garantir la informació financera i econòmica

Protecció de dades

Cal tenir en compte que qualsevol persona, física o jurídica, que disposi de bases de dades de persones físiques en suport informàtic o manual, ha de complir amb la legislació de protecció de dades

Corredoria d'assegurances

A TAX Economistes i Advocats som conscients que cada empresa té unes necessitats úniques i que cada risc té unes característiques pròpies i que cal tenir molt en compte a l’hora d’oferir la pòlissa d’assegurança més adequada

Selecció de personal

El nostre departament de recursos humans respon a les diferents necessitats dels nostres clients, entre les quals destaquen la selecció de personal qualificat i l’anàlisi de les necessitats formatives de l’organització

Gestió de qualitat/ISO

Les ISO són un conjunt de normes sobre els requisits dels Sistemes de Qualitat. El seu propòsit és assegurar la qualitat en els processos i activitats que es porten a terme a l’empresa, promovent la millora i la satisfacció dels clients

Valoració d'operacions vinculades

Les operacions vinculades són aquelles realitzades entre una societat i els seus socis, o l’administrador, o entre empreses del grup. Aquestes operacions s’han de realitzar a preu de mercat, independentment de com es realitzi en realitat l’operació

Internacionalització

TAX t'ofereix el servei d’internacionalització: una manera d’analitzar els mercats exteriors en els quals pots implantar el teu producte o servei amb les màximes garanties. T'oferim un servei complet d'assessorament i gestió

Gestió d'impagats

Cashcobro t'ofereix un mètode per Internet senzill, ràpid i econòmic per reclamar qualsevol deute vençut i exigible que no excedeixi dels 250.000 € iniciant la gestió d'un procés monitori

Ajudes i Subvencions

TAX ofereix i gestiona als seus clients un assessorament expert sobre les diferents oportunitats que existeixen de beneficiar-se d’una ajuda o subvenció i de la tramitació profesional

Tràmits

TAX disposa d’un departament especialitzat en la realització de totes aquelles gestions que necessiten fer les empreses per mantenir tant les autoritzacions administratives com les seves instal·lacions al dia de la legislació vigent

Asnef Empreses

ASNEF EMPRESES proporciona informació de solvència i crèdit. Registra els impagats que es produeixen entre empreses de qualsevol sector d'activitat, inclosos el sector Bancari i Financer.

Econòmica financera

L’àrea econòmic-financera de TAX ofereix una total col·laboració amb l’empresari i la direcció de l’empresa en tot allò que calgui per tal d’acompanyar-los en la seva presa de decisions mitjançant la figura de l’assessor i gestor de negoci

Formulari de contacte

Necessites més informació sobre els nostres serveis?

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}