Registre salarial

Totes les empreses amb treballadors estan obligades des de l’abril del 2021 a elaborar el registre salarial. És un llistat amb els conceptes salarials i extrasalarials de tots els treballadors de la teva empresa, diferenciant i segmentant per gènere, antiguitat, formació, funcions, retribució, etc. Aquest registre s’ha de realitzar cada any.

L’objectiu d’aquest registre és eliminar la bretxa salarial. En cas d’incompliment, la teva empresa es pot enfrontar a elevades sancions econòmiques.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top