Implantacions comercials o industrials en mercats internacionals

Assessorament en l’adquisició d’empreses en els mercats internacionals contemplant les fases de negociació amb propietaris, proveïdors i clients, així com anàlisi dels actius a comprar (due diligence). En noves implantacions, et donem suport per a gestionar projectes industrials o comercials des de l’estudi de viabilitat, recerca de terrenys, instal·lacions, anàlisi de riscos, proveïdors, llicències i permisos.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top