Registres de la propietat i mercantil

  • Tramitació i inscripció d’escriptures i documents públics. Liquidació dels impostos corresponents.
  • Obtenció de certificacions i notes informatives de finques i béns immobles, així com de societats mercantils.
  • Inscripció i cancel·lació de reserves de domini.
  • Publicacions al BOE, al BORME (Butlletí Oficial del Registre Mercantil) i als diferents butlletins de les comunitats autonòmiques.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top