Departament de Política territorial i Obres Públiques

  • Alta d’empreses de transport, obtenció de les targetes de transport, així com dels posteriors visats.
  • Obtenció de la cèdula d’habitabilitat.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top