Administració autonòmica

  • Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
  • Alta d’indústria, obtenció del Registre Industrial i del document de Qualificació Empresarial.
  • Inscripció al Registre, obtenció dels distintius dels establiments de restauració, hostaleria, obtenció dels fulls de reclamació.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top