Auditoria de comptes anuals

L’auditoria de comptes anuals generalment es realitza per imperatiu legal. No obstant, davant l’auditoria obligatòria hi ha la possibilitat d’auditar-se de manera voluntària. L’assessorament que t’oferim des de TAX per l’auditoria voluntària comporta un augment de la credibilitat, l’obtenció de la Carta de Recomanacions i un augment de la transparència, entre d’altres avantatges.

Per què hauries de sol·licitar una auditoria voluntàriament?

  • Per augmentar la credibilitat de la informació econòmica i financera facilitada a tercers (directament o indirectament): clients, entitats bancàries, proveïdors i socis/accionistes.
  • Per l’obtenció de la Carta de Recomanacions com a document fonamental, paral·lel a l’Informe d’Auditoria, on es recullen aquelles recomanacions que al llarg de la realització de la feina s’han evidenciat.
  • Per augmentar la transparència de la informació econòmica i financera en cas que els socis o accionistes no participin de la gestió diària.
  • Disminució del nivell de risc (per l’empresa i els seus representants) en què la societat podria incórrer per possibles diferències rellevants en la interpretació de preceptes legals en els àmbits tributaris, seguretat social, mediambientals, laboral, patents i marques, responsabilitat civil, etc.
Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top